товарно такси за градски и вътрешен транспорт
Градският транспорт на товари представлява важен елемент от инфраструктурата на съвременните градове, който осигурява ефективното движение на стоки и материали.
Архив